Sökning: "virtual design and construction vdc"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden virtual design and construction vdc.

 1. 1. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Nyckelord :Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Sammanfattning : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsförvaltares deltagande i tidiga skeden av byggnadsprojekt : Utveckling av arbetssätt och digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Patrik Jonsson; Johan Olmårs; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; BIM; Digital tvilling; Samordning; VDC; Tidiga skeden;

  Sammanfattning : In the construction industry, property management is the least development-intensive part, which is evident in a comparison of how working methods and digital tools are used. The information model that is built up in digital tools is rarely adapted for property management. LÄS MER

 3. 3. Implementering av VDC i produktionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lyckeborn; Esra Raof; [2019]
  Nyckelord :VDC; BIM; ICE; Virtual building; 3D-models; 4D; 5D; VDC; BIM; ICE; Virtuellt byggande; 3D-modeller; 4D; 5D;

  Sammanfattning : Byggsektorn har brottats med flertal problem såsom låg produktivitet, kvalitetsbrister och höga byggkostnader. På senare tid har företag börjat satsat på nya arbetssätt som med hjälp av tekniken gör det möjligt att minska dessa problem. Ett arbetssätt som ska minska dessa problem är VDC, Virtual Design and Construction. LÄS MER

 4. 4. Virtual Design and Construction : En studie av VDC:s påverkan på entreprenörers verksamhetssystem

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :VDC; Lean Construction; BIM; ICE; Operational System; VDC; Lean Construction; BIM; ICE; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : Byggbranschens teknikutveckling har de senaste årtiondena har introducerat många tekniskainstrument bl.a. Computer-Aided Design (CAD) och Building Information Modeling (BIM).År 2001 introducerades Virtual Design and Construction (VDC) av CIFE på Stanford som ettnytt arbetssätt som svar på den minskande produktivitet som drabbat byggindustrin. LÄS MER

 5. 5. Problem och utmaningar i arbetet med APD-planer : En studie med fokus på fel, brister och slöseri i arbetet med och hantering av APD-planer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Leon Gros; [2019]
  Nyckelord :APD-plan; placeringsritning; produktionsplanering; LEAN; Slöseri; forskningsmetoder; arbetsplatsdispositionsplan; intervju; byggplanering; byggledning; byggproduktion; logistikplanering; logistik; byggstyrning; fel på arbetsplatsen; arbetsplatsfel; slöseri på arbetsplatsen; effektivisering på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Studien - Vad undersöks? I examensarbetet undersöks vilka problem det finns i fallföretagets arbete med och hantering av APD-planer under produktionen som leder till fel, brister och slöseri. Vidare undersöks varför dessa problem uppstår. LÄS MER