Sökning: "volatila elpriser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden volatila elpriser.

 1. 1. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER

 2. 2. Vätgasens roll i det regionala energisystemet : Tekno-ekonomiska förutsättningar för Power-to-Power

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Helen Mattsson; Jonatan Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen; Power-to-Power; P2P; Power-to-Gas; P2G; Levelized cost of energy; LCOE; Vätgas; elektrolys; bränslecell; arbitragehandel; elmarknad; Elspot; ångreformering; produktionsoptimering; intermittent kraft;

  Sammanfattning : Alltmer intermittent elkraft byggs idag i Sverige för att öka andelen förnybar el i energisystemet. Detta leder till mer ojämn elproduktion, vilket skapar problem i form av mer volatila och oförutsägbara elpriser. LÄS MER

 3. 3. Stochastic Modeling of Electricity Prices and the Impact on Balancing Power Investments

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Richard Ruthberg; Sebastian Wogenius; [2016]
  Nyckelord :Energy investment; investment valuation; renewable energy production; electricity price modeling; long-term; combined heat and power; CHP; balancing power; intermittent renewable energy modeling; Pilipovic model; multi-factor model; sinusoidal regression; Ornstein-Uhlenbeck estimation; electricity price duration prediction; Nord Pool; Sweden electricity market; future energy systems; phasing out nuclear power; energy policy.;

  Sammanfattning : Introducing more intermittent renewable energy sources in the energy system makes the role of balancing power more important. Furthermore, an increased infeed from intermittent renewable energy sources also has the effect of creating lower and more volatile electricity prices. LÄS MER

 4. 4. Elprispåverkan i elintensiv industri : Svensk industri i kris?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Patrik Larsson; Joakim Lind; [2007]
  Nyckelord :Gjuterier; Energipriser; Oligopol; Riskhantering; elpris; svensk industri; Internationell konkurrens;

  Sammanfattning : Industrin och dess företrädare har uttryckt stor oro över elprisutvecklingen i Sverige. Denna uppsats undersöker effekter och konsekvenser av elpriser på gjuteriföretag i Sverige under perioden 2002-2005. Elprisets nivå och variation står i centrum, då uppsatsen utgår från företagens kostnadsperspektiv. LÄS MER