Sökning: "volonteer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet volonteer.

 1. 1. Historiskt återskapande på museer : en studie av samverkan mellan museer och externa ideella aktörer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jesper Hillbom; [2018]
  Nyckelord :Historiskt återskapande; historical reenactment; living history; levande historia; SCA; volontär; volonteer; museology; museum; new museology; historiebruk; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This study is concerned with the collaboration between museums and amateur performers of historical reenactment and living history i Sweden. Historical reenactment were examined as a cultural phenomenon and as a potential way of bringing new volunteers and partners to the museum. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbete och frivilligt arbete : en studie inom sjukvården i Warszawa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Liselotte Grampert; [2003]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose with this studie is to illuminate the areas of social work and volonteer work within healthcare in Warsaw, Poland. I also want to problematize around the possibilities and obstacles for social work and to find out if volonteer work has any impact on the socialworkers situation. LÄS MER