Sökning: "webblärare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet webblärare.

  1. 1. Det Interaktiva Lärandet : Sett ur webblärarens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Sandra Michols; Ulrica Blixt; [2013]
    Nyckelord :Interaktivt lärande; webblärare; distansutbildning; vuxenutbildning; interaktion; livslångt lärande;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att genom intervjuundersökning undersöka, beskriva och analysera webblärares uppfattning och upplevelser av det interaktiva lärandet på en vuxenutbildning. Vi har undersökt vad som utmärker arbetet som webblärare och vad begreppet interaktivt lärande innebär. LÄS MER