Sökning: "zoonos"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet zoonos.

 1. 1. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 2. 2. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mikaela Neijdebro; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Sammanfattning : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. LÄS MER

 3. 3. Applications of phage therapy in veterinary medicine

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sergey Gazeev; [2018]
  Nyckelord :phages; phage therapy; bacterial infections; aquaculture;

  Sammanfattning : This paper describes some different investigations of phage therapy within veterinary medicine, in treating some of the most common bacterial infections in poultry, cattle and fish. As a red thread, phage therapy is being compared and contrasted with the current standard antibiotic treatment within some common diseases, as well as in general, in the discussion section. LÄS MER

 4. 4. Toxocara canis, prevalens hos hund och människa samt behandlingsrekommendationer hos valpar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cajsa Grape; [2017]
  Nyckelord :Toxocara canis; prevalens; valpar; zoonos; behandling;

  Sammanfattning : Toxocara canis är hundens spolmask och parasiten förekommer globalt. T. canis är även en zoonos och kan smitta till människor. Prevalensen hos hundar och människor varierar främst mellan utvecklingsländer och industriella länder men även inom länderna på grund av bland annat geografiska-, socioekonomiska- och hygieniska-skillnader. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av Giardia intestinalis i svenska dikobesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Fällman; [2017]
  Nyckelord :Giardia; dikor; kalv; parasit; protist; superspridare; ålder; strandbete; zoonos; livsmedel;

  Sammanfattning : Giardia är encelliga parasiter, så kallade protozoer. Släktet Giardia omfattar flera arter varav en, Giardia intestinalis (synonymer: Giardia duodenalis och Giardia lamblia), infekterar magtarmkanalen och kan orsaka sjukdom hos djur och människor. LÄS MER