Kulturellt avfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Klara Andersson; [2017-09-27]

Nyckelord: kulturellt avfall; material; ljudkonst; värde; mening; makt; närvaro;

Sammanfattning: Kulturellt avfall är material som skapas genom och i våra sociala och kulturella samhällen men som inte har ett marknads- eller användarvärde och därmed blir ett avfall. Jag vill arbeta med detta material för att utmana de rådande hierarkiska strukturerna. Samhällets maktstrukturer cementeras i konstnärens val av material eftersom konstnärer reflekterar och formar samhället och är delaktiga i skapandet och upprätthållandet av idéer om vad som är vackert, viktigt och intressant. Men dessa idéer är i grunden hierarkiska idéer som bygger på ojämlikhet och skillnader. Att som konstnär jobba med material som har en inneboende kontext innebär inte att vara en skapare av mening och värde utan att istället vara lyhörd, närvarande inför materialen och att underkasta sig deras intrinsikala mening. Det öppnar upp för ett nytt sätt att förhålla sig till världen och idén om vad som är meningsfullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)