Vänsterpartiets integrationspolitik : En idéanalytisk redogörelse av hur integration och invandring formuleras officiellt av Vänsterpartiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: The purpose of this paper is to describe in what ways integration is being described from The Swedish Left party. The methods to do so is by using a model for analyzing ideas expressed through legislation bills and by observing the parties’ official communication. The analyzing model differs between four main traditions of integration, the liberal multiculturalism, egalitarian liberalism, the politics of recognition and the politics of difference.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)