Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I förskolan är litteratur en stor del av barns vardag och de har ofta möjlighet att själva styra sin läsning beroende på vilken bok som tilltalar dem. Vid många tillfällen under en dag sker dock också läsning av böcker som pedagogerna väljer ut. Vårt syfte är att undersöka de böcker pedagoger förevisar för att utforska huruvida de har en mångsidighet i framställningen av karaktärer och deras förhållningssätt till varandra. Studien är kvalitativ med intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt för att analysera text och bilder i de utvalda böckerna. Våra slutsatser har vi kommit fram till genom att med ett intersektionellt perspektiv analysera hur sociala kategorier skapar möjlighet för identifikation. Med dessa slutsatser kan vi utvärdera valda delar av den litteratur som pedagoger presenterar för barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)