Som ett slag i ansiktet : En allmän litteraturöversikt om svåra besked ur sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan ansågs tidigare vara assistent till läkaren men har idag en egen profession med omvårdnadsansvar. Patienter och anhöriga vänder sig till sjuksköterskan för att få stöd och förtydligande av informationen som just mottagits av läkaren. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av ansvar efter att patient mottagit ett svårt besked i form av diagnosrelaterad information. Metod: Allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) där nio artiklar med kvalitativ ansats, tre artiklar med kvantitativ ansats och två artiklar med mixad metod analyserats. Resultat: Sjuksköterskan vill ta ansvar då patienten fått svåra besked men kan uppleva sig utesluten genom bland annat bristande kommunikation med läkaren. Trots detta tar sjuksköterskan ansvar när patienten inte förstått beskedet och ser till att patienten får mer information och säkerställer att patienten förstår vad det innebär. Sjuksköterskan blir engagerad i relationen med patienten och kan själv bli emotionellt påverkad när patienten mottar svåra besked. Sjuksköterskor med längre erfarenhet i yrket upplever sig mer trygga i sitt ansvar då patienten mottagit svåra besked. Slutsats: Genom att synliggöra sjuksköterskans ansvar vid svåra besked och när sjuksköterskan är medveten om vad ansvaret innebär och får utrymme att ta ansvaret, minskar risken för att patienten blir övergiven i lidandet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)