"Vad jag ägt och förlorat! Allt." : En jämförande studie i en adelskvinnas liv som hustru och änka

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Etnologi

Sammanfattning:

I den här kulturhistoriskt inriktade uppsatsen studeras och jämförs Årstafrun Märta Helena Reenstiernas maktposition som hustru och änka. Hon var en adelskvinna som bodde på Årsta Gård från slutet av 1700-talet fram till sin död år 1841. Det primära materialet består av Årstadagböckerna, en dagbokssvit som Årstafrun författade mellan åren 1793-1839. I uppsatsen studeras Årstafrun i äktenskapet och hur hennes position som hustru och husfru bestämde hennes handlingsutrymme. Studien undersöker också vad som hände med husbondemakten när den förflyttades till änkan, var änkemakten en tillgång eller börda?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)