Metaforer i Ciceros Pro Caelio

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Latin

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utifrån Lakoffs och Johnsons metaforteorier i Metaphors We Live by (1980/2003) undersöka vilka typer av metaforer Cicero använder sig av i Pro Caelio.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)