Sökning: "Anders Dahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Dahlström.

 1. 1. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 2. 2. Rhetorical Themes and Features in the Speeches of Julius Caesar’s De Bello Gallico and De Bello Civili

  Master-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Anders Dahlström; [2015]
  Nyckelord :Julius Caesar; Latin; style; rhetorics; direct and indirect discourse; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what rhetorical themes and features are present in the speeches of Julius Caesar’s De bello Gallico and De bello civili. The investigation is based on the 172 speeches found in De Bello Gallico and the 83 speeches found in De Bello Civili. LÄS MER

 3. 3. Performativitetsteori och självframställning : Begrepp och verktyg för performativitetsanalys inom litteraturvetenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Dahlström; [2013]
  Nyckelord :självframställning; performativitet; Kristian Lundberg; Yarden;

  Sammanfattning : I undersökningen förklaras några centrala begrepp inom performativitetsteori: på gränsen mellan fakta/fiktion, det decentrerade subjektet, självframställning, upprepningar samt medialisering och remediering. Förklaringarna utgår till största del från nordiska forskare som Jon Helt Haarder, Christian Lenemark, Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Tiina Rosenberg och Arne Melberg. LÄS MER

 4. 4. Lärarutbildningens dynamik : En undersökning av de underlag som förändrar lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Peter Edvardsson; Anders Dahlström; [2010]
  Nyckelord :lärarutbildning; lärarutbildningsreform; argumentationskategorier;

  Sammanfattning : Vi har gjort en textanalys på de två senaste statliga offentliga utredningarna, som föreslår en ny lärarutbildningsreform, med deras tillhörande propositionerna. I dessa har vi undersökt hur reformerna motiveras och legitimeras genom argumentationen. LÄS MER

 5. 5. "Frukostklubben": en studie av en gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar i Vellinge kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anders Hägg; Monika Dahlström; [2008]
  Nyckelord :Skilsmässor; CAP; Metoder i Socialt Arbete; KASAM; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : We chose to study the groups for divorced children in Vellinge municipal because there was no evaluation made of these kinds of groups with the involved methods. Vellinge municipal has had groups for children to divorced parents since 2000. During this period of time the total numbers of children in these groups have expanded. LÄS MER