Sökning: "sales meeting"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden sales meeting.

 1. 1. Data driven customer insights in the B2B sales process at high technology scaleups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA STRÖMBERG; [2021]
  Nyckelord :B2B; selling; data driven; customer insights; presentation; scaleup; sales process; B2B; försäljning; datadrivna; kundinsikter; presentation; scale up; försäljningsprocessen;

  Sammanfattning : When scaling a company it is important to implement customer insights to achieve growth of revenue. Understanding and defining a suitable B2B sales process has also been shown to play an important part in enhancing sales, and traditional processes include multiple steps performed by sales representatives. LÄS MER

 2. 2. Copyright and Single Dance Moves

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Hogland; [2020]
  Nyckelord :copyright; fortnite; epic games; choreographer; dance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is about the copyright protection for single dance moves. The purpose of this thesis is to come to a conclusion as to whether single dance moves could be protected by copyright in Europe and if it should be protected. LÄS MER

 3. 3. 2025 – Textilavfallets år! - De tio största klädföretagens utmaningar och lösningar för att möta EU:s reviderade avfallsdirektiv år 2025.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Eleonor Gullberg; Elin Landgren; [2020]
  Nyckelord :Textilavfall; Cirkulär ekonomi; EU:s avfallshierarkitrappa; Hållbarhetsrapporter; EU:s reviderade avfallsdirektiv;

  Sammanfattning : Mode- och textilbranschen är en bransch som bidrar till stora mängder textilavfall vilketpåverkar miljön negativt. Studien undersöker hur väl rustade klädföretag är för att möta EU:s reviderade avfallsdirektiv (2018/851) gällande textilier till år 2025. LÄS MER

 4. 4. Designing a Digital Meeting Place for B2B Sales Interactions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Joel Ottosson; [2020]
  Nyckelord :B2B; sales process; digital meeting place; usability testing; web application; interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Business to business (B2B) sales constitutes a big part of today's sold goods and services. These sales processes are getting more complex and involve more people than before. B2B sales are also more and more taking place online. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbaserat kontorslandskap - En fallstudie om Vasakronan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Amir Karim; Mustafa Amani; [2020]
  Nyckelord :activity-based workplace; ABW; experience; marketing; Vasakronan.;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat kontorslandskap är en kontorslösning som erbjuder olika zoner, därmedarbetare fritt får välja vilken zon de vill arbeta i utifrån sina arbetsmoment. Arbetsplatsen ses mer som en mötesplats där medarbetare lätt kan interagera med varandra. LÄS MER