Sökning: "Anders Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Anders Carlsson.

 1. 1. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 2. 2. CO induced faceting of Rh(553)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Ka Sin Lai; [2015]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : We have investigated the CO induced faceting of a Rh(553) surface using Scanning Tunneling Microscope (STM), Low Energy Electron Diffraction (LEED) and Auger Electron Spectroscopy (AES). The sample was exposed to a CO pressure of 1x10^-3 mbar, at different sample temperatures. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och arbetsprestation i det flexibla arbetet : Hur teamledare med dubbla ansvarsområden kan påverkas i sin arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carlsson Tobias; Anders Markgren; [2015]
  Nyckelord :Ledarskap; arbetsprestation; flexibilitet; teamledare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur teamledarnas arbetsförhållanden, med speciell tonvikt på dubbla ansvarsområden som både teamledare och konsult, kan påverka teamledarnas ledarskap och arbetsprestation. Studien utformades som en induktiv fallstudie vid ett IT-företag där teamledarna har dubbla ansvarsområden. LÄS MER

 4. 4. Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2015]
  Nyckelord :religion och vetenskap; humanism; läromedel;

  Sammanfattning : SammanfattningRelationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. LÄS MER

 5. 5. Naval Architecture Kandidatexamensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Carl-Anders Carlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SjofartThis chapter is an essay that describes the role of shipping from a historical point of view as well as the impact of shipping on society.FartygsprojekteringThis chapter is a projection of a ship that can transport 120 000 tonnes of crude oil from Venezuela to Seattle in the United states. LÄS MER