Att förmedla en intention. Ett konstnärligt utforskande av utmaningarna i att översätta musikdramatik.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt självständiga arbete undersöker jag vad som krävs för att en svensk musikdramatisk översättning ska bli så bra som möjligt. Jag har valt att sätta ord på min egen arbetsprocess och synliggöra vad det är jag faktiskt gör ”när jag gör”. Arbetet tar avstamp i kunskaperna jag har som skådespelare och sångare samt den skriverfarenhet jag skaffat mig de senaste fem åren. Runt om arbetet har jag översatt två hela musikdramatiska verk, men i centrum av mitt undersökande står de två sångerna ”I’m Allergic to cats” ur musikalen ”The Theory of Relativty” och ”The Butterfly” ur musikalen ”The Story of My Life.”Jag kommer att i detalj redovisa hur jag går tillväga när jag översätter och redogöra för vad jag tycker gör en översatt sångtext bra. Glädjen är en drivkraft för mitt arbete och en genomgående tråd är just lusten. Genom att rikta ljuset mot konstnärskapet vill jag inspirera till glädje i ett hantverk, oavsett vilket område man än kan tänkas verka i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)