Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. Varje elev som ansökt och fått ett godkännande för att ta del av programmet har fått ett bankkort som man sedan kunnat använda för att handla sådant som skoluniform och böcker. Missbruket har handlat om att elever använt bankkortet på ett sätt som inte överensstämmer med programmets mål, exempelvis avbetalning av mobiltelefon eller för livsmedel. I västvärlden har tidigare undersökningar pekat på att brist av socialt kapital eller brist av tillit mellan medborgare varit en orsak till att fusk uppstått i välfärden. När det inte finns något förtroende för att andra medborgare har rätt ses ingen anledning till att själv göra rätt och därmed uppstår fusk. Detta verkar inte gälla för Indonesien. Resultatet i minstudie, där jag utfört 40 samtalsintervjuer med föräldrar till skolelever, visar att det generellt finns stora sociala nätverk. Man har goda kontakter med sina grannar, vänner och med skolan. Dessutom är förtroendet för stadens guvernör och reformen själv väldigt hög. I min studie undersöker jag också om fusk uppstår på grund av att människor agerar efter egennytta, det vill säga, finns det en möjlighet till att fuska kommer man att göra detta om det är lättare att komma i väg med fusket än vad risken är för att bli upptäckt.Denna studie visar på att det är många som fuskar av denna anledning. Det finns ingen brakontroll över att betalkorten används ändamålsenligt och straff för den som gjort fuskat, det kostar inte mer än vad det smakar. Fusk lönar sig framför ärlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)