Integration och olikhetskapande: en kritisk analys av integrationsdebatten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Integrationspolitiken har under senare år blivit ett allt mer prioriterat område. På grund av ett förändrat klimat runt om i världen med krig och förföljelse är det idag fler människor på flyende fot än under andra världskriget. I takt med ett ökat mottagande i Sverige presenteras nya förslag inom integrationspolitiken. Enligt Ipsos marknadsundersökning är idag integration och invandring den näst viktigaste samhällsfrågan för väljarna efter skola och utbildning. Sex av tio anser att integrationen fungerar dåligt i Sverige. De största problemområdena som pekas ut är segregation, jobb och bostäder samt att åtta av tio känner oro för en ökad främlingsfientlighet, säger deltagarna i Ipsos undersökning(Ipsos, 2015-03-16).Vad som sägs och vilka förslag som framkommer från partierna grundar sig på antagandet om att det finns ett problem som måste lösas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)