Sökning: "orsaker till drogmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden orsaker till drogmissbruk.

 1. 1. VÅLDSUTSATTA KVINNOR I ALKOHOL- ELLER DROGMISSBRUK/BEROENDE : En dokument- och intervjustudie kring arbetssätt för yrkesverksamma inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Lagerskog; Gabrielle Degerman; [2018]
  Nyckelord :missbruk; våld; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor; arbetssätt;

  Sammanfattning : Studien bygger på en genomgång av dokument där Socialstyrelsens offentliga dokument har undersökts utifrån om de rekommenderar specifika arbetssätt för arbetet med våldsutsatta kvinnor i alkohol- och drogmissbruk/beroende. Studien bygger också på intervjuer, där två intervjuer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. "Jag har ju bra värderingar egentligen... men dålig karaktär" : En kvalitativ studie om vägen in i ett drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tina Ivaska; Elias Nordlund; [2012]
  Nyckelord :drogmissbruk; missbruk; beroende;

  Sammanfattning : Missbruk är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och ett mångfaktoriellt problem. Det som framkommit i tidigare studier är att det finns biologiska, sociala och psykologiska faktorer som påverkar en människas väg in i ett missbruk. LÄS MER

 3. 3. DROGMISSBRUKARES UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Anna Hamle; Jeanette Rolfsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Drogmissbruk är ett utbrett fenomen i samhället. Bakomliggande orsaker till ett drogmissbruk är ärftlighet, utsatthet under uppväxten och dess dövande effekt på ångest. Vårdpersonal kan anse att patienten med drogmissbruk själv är ansvarig för sin situation. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar motivationen till beteendeförändringar? : Drogfria personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Johanna Pettersson; Christina Andersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie genomfördes för att studera vad som påverkar och skapar motivation till beteendeförändring hos drogmissbrukare. Studien undersökte också miljöns betydelse för att bryta ett drogmissbruk. En intervjuguide med öppna frågor skapades. LÄS MER

 5. 5. Underhållsbehandling på liv och död : En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Torbjörn Brandt; [2009]
  Nyckelord :Samverkan; samverkansprojekt; underhållsbehandling; buprenorfin; subutex; suboxone; tungt drogmissbruk; missbruk; droger; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning :  Detta är en kvalitativ studie med en utvärderande ansats av samverkansprojektet läkemedelsassisterad underhållsbehandling i Hudiksvalls kommun (LMAB). Ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin som har som mål att hjälpa människor med långvarigt missbruk av opiumrelateradedroger. LÄS MER