SVENSKA KOMMUNALA MINORITETSSTYREN – Vad skapar deras framgångar?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstract Kan kommunala styren påverka sin egen framgång och vilka faktorer är isåfall relevanta? Detta är uppsatsens frågeställning med fokus på svenska minoritetsstyren under mandatperioden 2014-2018 (N=92). Uppsatsen undersöker sambandet mellan minoritetsstyreskoalitionens valresultat och samma partiers nationella resultat. Detta påverkade (.302 p=.02 n=57) samtidigt som det inte var fullständigt. Därför testades andra potentiella faktorers samband med kommunala valframgångar. Företagsklimat (.326 p=<.01 n=72) hade en signifikant korrelation samtidigt som trygghet, arbetslöshet och skolans utvecklings påverkan inte kunde påvisas. Vi fann att kommunstyrelseordförandens popularitet hade en signifikant korrelation (n=69) både med valresultatet för koalitionen (.25 p=.019) samt kommunens utveckling inom trygghet (.425 p=<.01) och företagsklimat (.263 p=<.05). Uppsatsen lyckas även utveckla modeller för att predicera styrens valframgångar. En omfattande modell med sex faktorer (R² .231, p=.046 n=57) och en mindre med tre faktorer (R² .196 p=.012 n=57).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)