Sökning: "så styrs sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden så styrs sverige.

 1. 1. Hållbar utveckling i små och medelstora företag : Hur styrs de anställda?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Henrik Nilsson; Filip Gran; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; management control; Management control systems; small and medium sized enterprises; Hållbar utveckling; verksamhetsstyrning; kontrollsystem; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Allt mer fokus har på senare tid riktats på hur företag arbetar med hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling måste företagen styra sina organisationer till att uppnå samtliga av de tre dimensionerna: social-, miljömässig-, och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i kulturskolan – En studie om tvärflöjtslärares användning av digitala verktyg i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sofia Rimborg; [2020]
  Nyckelord :covid-19; digitala verktyg; digitalisering; musikpedagogik; kulturskola; tvärflöjt; utbildningsvetenskap; digitalisation; digital tools; educational science; music education; the Municipal School of Arts and Music; the flute; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i den obligatoriska skolan och samhället är ett faktum. Regeringen beslutade 2017 om en digitaliseringsstrategi för Sverige och prioriterade där skolväsendet som ett av nyckelområdena. LÄS MER

 3. 3. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Kopsch; [2019]
  Nyckelord :relativ luftfuktighet; häst; häststall; djurskydd; djurskyddskontroller;

  Sammanfattning : Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. LÄS MER

 4. 4. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Sammanfattning : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). LÄS MER

 5. 5. Hjälpmedlet som får livet att rulla vidare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Al-Assaf; Cornelia Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Processing aids; aid; physical disabilities; wheelchair; U.N.; Un standards rules.;

  Sammanfattning : Välfärdsstaten i Sverige styrs av politikerna som sätter regler för hjälpmedelshan-teringen dock så är kommunerna självstyrda vilket konstaterar i att individens rättigheter kan påverkas då kommunerna följer sina egna bestämmelser. De pro-fessionella ska vägleda individen till rätt hjälpmedel genom en behovsbedömning och sträva efter individens självständighet. LÄS MER