Sökning: "bevarandebiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet bevarandebiologi.

 1. 1. Populationsutveckling och bärkraft för lodjur (Lynx lynx) i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Linnea Barrefelt; [2019]
  Nyckelord :Lynx lynx; eurasian lynx; recolonization; carrying capacity; carnivore conservation; Lynx lynx; europeisk lo; återetablering; bärkraft; rovdjur; bevarandebiologi;

  Sammanfattning : Jordens biologiska mångfald minskar i en allt snabbare takt, men mitt i denna ekologiska katastrof börjar arter på vissa håll att återkomma. De stora rovdjuren i Europa är ett sådant exempel. Från att ha varit försvunna från stora delar av sina utbredningsområden är de flesta populationer numera stabila eller ökande. LÄS MER

 2. 2. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Norstedt; [2019]
  Nyckelord :Valpsjukevirus; valpsjuka; viltmedicin; bevarandebiologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : De senaste 40 åren har man sett en drastisk minskning av den biologiska mångfalden och man beräknar att vilda djurpopulationer har minskat med 60 % sedan 1970. De största hoten mot den biologiska mångfalden anses vara förlust av habitat och överexploatering, men infektiösa sjukdomar finns listade bland de fem största hoten. LÄS MER

 3. 3. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Norman; [2019]
  Nyckelord :elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. LÄS MER

 4. 4. Solitära bin i kulturlandskapet. En undersökning av förutsättningar för den rödlistade arten fibblesandbi (Andrena fulvago) vid 1700-talets slut och dess förutsättningar idag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Jakobsson; [2018-06-25]
  Nyckelord :biology; landscape management; solitary bees; conservation; agricultural history; biodiversity; solitärbin; bevarandebiologi; landskapsvård; agrarhistoria; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 5. 5. Hoten mot grevyzebran (Equus grevyi) och bevarandearbetet av arten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Jettel; [2018]
  Nyckelord :Grevyzebra; Equus grevyi; bevarandebiologi;

  Sammanfattning : Grevyzebran (Equus grevyi) är en av världens tre zebraarter och skiljer sig från de andra genom att de har en högre mankhöjd, tätare ränder och större öron. Grevyzebrorna har dessutom andra sociala strukturer än de flesta andra hästdjur och till skillnad från att hingstar håller harem med flera ston, är grevyzebrorna territoriella och försvarar resurser och har endast tillfälliga band med ston. LÄS MER