"One man´s terrorist is another man´s freedom fighter" : En antropologisk studie om medias framställning av terrorism

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Författare: Mattsson Kerstin; [2017]

Nyckelord: Terrorism; Media; Anthropology; Identity; Framing;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)