Sökning: "om olof palme"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden om olof palme.

 1. 1. Varför vill ingen lyssna? : en kunskapshistorisk undersökning av hur polisspåret etablerades i diskussionen om mordet på Olof Palme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Dennis Lundström; [2021]
  Nyckelord :Olof Palme; Palmemordet; Kunskapshistoria; The history of knowledge; Konspirationsteorier; Conspiracy theories; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Ever since the murder of the Swedish Prime Minister Olof Palme in February 1986, many different theories about who the killer could be have been created and discussed. One of the more intensely discussed theories is the “police-conspiracy theory”. LÄS MER

 2. 2. ”Om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid så kommer apartheid att försvinna” : En kvalitativ studie om svenska politiska partiers kamp mot apartheidregimen i Sydafrika.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Holmborg; [2021]
  Nyckelord :Riksdagen; rasism; FN; Olof Palme;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine five Swedish political parties commitment to fight the system of apartheid in South Africa during 1969- 1986. The study concentrates on how the political parties discussed about the Swedish enterprises activity in South Africa and to what extent Sweden should engage. LÄS MER

 3. 3. "Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr" : En studie om Olof Palmes retorik under Vietnamkriget 1965-1972

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Björn Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Olof Palme; Vietnamkriget; retorik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze three of Olof Palme’s speeches during the Vietnam War. Olof Palme was leader of the Swedish Social democrats 1969-1986 and Prime minister 1969-1976; and 1982 until his death 1986. The speeches are from the years 1965-1972 when the Vietnam War was a central theme throughout the world, including in Sweden. LÄS MER

 4. 4. La causa de Chile es también nuestra : Un análisis crítico de un discurso de Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Monica Seittu Better; [2018]
  Nyckelord :Chile; Palme; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell grammatik; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker sambandet mellan text, diskurs och social praktik i ett tal hållet av Olof Palme i september 1974 på Skånes partidistrikts Chilemöte. Studien undersöker även vilka strategier Palme använder i sitt tal och de vanligast förekommande teman. LÄS MER

 5. 5. Vem ska bestämma? : en studie om lärares tankar i Skolvärlden 1970-1979

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Ewa Einarsson; [2017]
  Nyckelord :Enhetsskolan; didaktik och politiska reformer; synen på eleven; synen på läraren;

  Sammanfattning : 1962 a new swedish schoolsystem was accepted called Comprehensive school. The study observes how the discussion of the new schoolsystem looks like in the Union magazine Skolvärlden during the 1970-1969. The study shows how teachers’ thoughts about a schoolsystem which are including all children, no matter what economic statues the have got. LÄS MER