Påverkan av användarrecensioner på konsumentens beslutsprocess : En studie baserat på en kvantitativ undersökning om hur användarrecensioner påverkar konsumenters beslutsprocess vid val av produkter och tjänster online

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Denna studie undersöker användarrecensioners påverkan på konsumenters beslutsprocess vid köp av produkter eller tjänster och faktorer som påverkar förtroendet för dessa recensioner. Studien visar att användarrecensioner har en betydande inverkan på konsumenters köpbeslut, med subjektiva normer och upplevd beteendekontroll som viktiga faktorer i beslutsprocessen. Det finns signifikanta skillnader i preferenser och beteende mellan olika åldersgrupper. Studien bidrar till ökad förståelse för konsumenters beteende och preferenser vid online-shopping och ger vägledning för framtida forskning inom detta område. Företag och e-handelsplattformar kan använda studiens insikter för att förbättra sina produkter, tjänster och marknadsföringsstrategier, genom att ta hänsyn till användarrecensioners betydelse och de faktorer som påverkar konsumenters förtroende för dessa recensioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)