Den glada horan & den olyckliga prostituerade : analys av den samhälleliga kunskapscirkulationen om prostituerade kvinnor i Sverige 1885-1900.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: En analys av den samhälleligakunskapscirkulationen om prostituerade kvinnor i Sverige 1885-1900 genom att undersöka kunskapsarenor ämnade åt allmänheten - tidningsartiklar, skönlitterära verk samt ett medicinskt verk. Synen på prostituerade kvinnor samt hur dessa värderas och beskrivs undersöks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)