RÄTTVIS RÄTTEGÅNG : - får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)