Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering : Ur ett tjänstedesignperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Design och formgivning

Sammanfattning: Shaya Solutions AB verksamma inom IT-säkerhet, webbutveckling och digitalt strategiarbete ska ta fram ett digitalt system för hantering av internutbildningar med tillhörande verifikationsfunktion till finans-, kredit- och försäkringsbranschen. Målet är att underlätta hanteringen av internutbildningar och genom verifikationsfunktionen säkerställa att informationen når fram till de anställda. Detta examensarbete undersöker och definierar det tilltänkta tjänstens funktioner och utseende genom tjänstedesignsmetoder. Genom tjänstedesignmetoden kundresa och kvalitativa intervjuer med de inblandade aktörerna undersöks och definieras funktioner och utseende. Utifrån deras behov, krav och önskemål utformas sedan funktioner och utseende för att tillgodose alla inblandade aktörer. Resultatet är en kundresa där interaktioner och funktioner mellan personas är inritade. Utifrån kundresan har UX-design och visuella kommunikationsteorier använts för att skapa ett förslag på utformning och utseende för den framtida tjänsten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)