Kampfly på byen? : Konseptuelt grunnlag for bruk av norske kampfly i urbane operasjoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Dagens demografiske trender peker i retning av økt urbanisering. Dette setter sitt preg påsikkerhetspolitiske utfordringer, og vestlig militærmakt følger motvillig med til et urbantområde der klassisk konvensjonell militærmakt marginaliseres. Forsvarets overgang tilinnsatsforsvar har materialisert seg gjennom krigsoppdrag i stadig fjernere strøk.Kampfly har hittil blitt benyttet i tre krigsoppdrag, og vil sannsynligvis vurderes i flere. Ien slik vurdering blir kampflys stridsevne viktig. Stridsevne består av moralske, fysiskeog konseptuelle faktorer. Hensikten med denne oppgaven har vært å analysere detkonseptuelle grunnlaget for bruk av kampfly i urbane operasjoner (UO). Oppgaven kansåledes ses som et bidrag til en vurdering av norske kampflys stridsevne for UO.Analysen av det konseptuelle grunnlaget utgår fra fem faktorer som særpreger UO;fysiske forhold, hensyn til sivilbefolkningen, egne tap, three-block war og denstrategiske korporal. Innledningsvis identifiseres disse urbane fellesfaktorers utfordringerog behov. Resultatet benyttes som grunnlag for å analysere norsk strategisk konsept,doktriner, tenkning og erfaring – som samlet danner det norske konseptuelle grunnlag.Ideelt sett skulle dette grunnlaget vært helhetlig, og formidlet på en slik måte atForsvarets personell hadde en felles oppfatning av UO. Denne analyse har kommet fremtil at så ikke er tilfellet i Norge; Det norske konseptuelle grunnlaget for UO er stykkevisog delt. På den andre side har analysen vist at det konseptuelle grunnlaget omfatter alleUOs utfordringer og behov fra taktisk til politisk nivå. Og i samarbeid med bakkestyrkerer norske kampflygere i ferd med å opparbeide et erfaringsmessig grunnlag som i storgrad reflekterer UOs utfordringer og behov.Samlet konkluderer analysen med at det finnes et tilstrekkelig norsk konseptueltgrunnlag for å benytte kampfly i UO.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)