"Vart ska jag ta vägen?" : Läsningar av migrationens poetik och subjektivitet i Athena Farrokhzads Vitsvit, Maja Lee Langvads HUN ER VRED och Gabriel Itkes-Sznaps Tolvfingertal

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)