Vård- och omsorgspersonals upplevelse av tandvård för äldre i mobil tandvårdstrailer : En fenomenografisk intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lisa Brun; Skogh Malin; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)