Begreppen barnets bästa och familj i relation till samkönad internationell adoption

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att genom en begreppsanalys undersöka hur definitionen av begreppen familj och barnets bästa påverkar diskriminering vid samkönad internationell adoption. Det är Sally Haslangers konceptuella och analytiska begreppsanalys som använts som forskningsmetod i denna studie. De tre teoretiska utgångspunkterna har varit barnperspektivet, den heterosexuella matrisen och systemteorin. Primärmaterial som studien bygger på har varit internationella konventioner, dokument och deklarationer som berör ämnena: familj, diskriminering och internationell adoption. Studien har huvudsakligen visat att definitionerna av begreppen familj och barnets bästa resulterar i att det inte är diskriminering att neka samkönade par att adoptera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)