Sökning: "heteronorm"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet heteronorm.

 1. 1. Grundlärares och läromedels påverkan i det heteronormativa klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Shamoun Patricia; Nathalee Wilund; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; normkritik; läromedelsval; heteronorm; queer; grundlärare; årskurs F-9;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat lärares val av läromedel när det kommer till normkritiskt tänkande kring heteronormen. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare inom grundskolan arbetar normkritiskt kring heteronormen genom valet av läromedel och dess användning. LÄS MER

 2. 2. Kan du vara dig själv på din arbetsplats? : En kvalitativ studie om homosexuell vårdpersonals uppfattning om attvara öppen med sin sexuella läggning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Lofthagen Norbjer; Fanny Strömbeck; [2022]
  Nyckelord :Discrimination; homosexuality; homosexual; healthcare; heteronormativity openness; outness; stigma; workspace; work environment;

  Sammanfattning : As a result of society's heteronorm many homosexuals do not want to be open with their sexual orientation in the workplace. Healthcare in Sweden has been criticized as there is a general assumption among healthcare professionals that patients are heterosexual. LÄS MER

 3. 3. Att leva som HBTQ+ person i samhället - En studie om hur det är att leva som HBTQ+ person idag i jämförelse med för 20 år sedan

  M1-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Janica Sini Syrjälä Rahmani; [2022]
  Nyckelord :HBTQ ; queer; heteronorm; feminism; genus; könsidentitet; queerteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur HBTQ+ har utvecklats de senaste 20 åren, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. I studien har det ingått fem stycken personer som har blivit intervjuade genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Hbtq+-personers plats i de kommunala biblioteksplanerna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Roland Larsson; [2022]
  Nyckelord :LGBTQ ; library plans; inclusion; norm criticism; public libraries; hbtq ; biblioteksplaner; inkludering; normkritik; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar hur hbtq+-personer representeras i de kommunala biblioteksplanerna inom Region Stockholm. De frågor som ställs är på vilka sätt beskrivs arbetet med inkludering av hbtq+-personer i biblioteksplanerna, och hur inkluderas och exkluderas gruppen hbtq+ i dessa sammanhang? Det empiriska material som använts i studien är de 26 kommunala biblioteksplanernasom finns inom Region Stockholm, och specifikt de biblioteksplaner eller delar av biblioteksplanerna som behandlar folkbiblioteken i regionen. LÄS MER

 5. 5. Könsidentitet och heteronormens maktutövande tendenser : En analys av två fokusgruppsdiskussioner med lärare i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tilja Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; Hbtqi-personer; normkritik; elever; kränkande behandling; norm; konsidentitet; heteronorm; maktutövning; könsidentitetsutveckling; könsöverskridande identitet; sexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar normer om könsidentitet i skolan. Syftet är också att undersöka hur heteronormen framstår i lärares tal om kränkande uttalanden. Studien har använt en kvalitativ metod, där det empiriska materialet samlats in genom fokusgruppsdiskussioner. LÄS MER