Sökning: "sexuella minoriteter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sexuella minoriteter.

 1. 1. Violence against LGBTIQ+ Individuals in the Syrian Arab Republic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Lisa Bergsten; [2019]
  Nyckelord :lslamic State; Free Syrian Army; Ideology; LGBTIQ ; Gender; Sexualities; Targeted Violence; Victim Selection; Armed Conflict; Syrian Arabic Republic; Sexual Minorities; HBTQ ; genus; kön; sexualiteter; sexuella minoriteter; ideologier; beväpnad konflikt; Syriska Arabiska Republiken; IS; FSA;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a qualitative, small-n, empirically driven comparative study that examines the relationship between rebel group ideology and targeted violence against the LGBTIQ+ community. Two rebel groups in the Syrian Arab Republic, with different ideological beliefs, are examined and compared in relation to their level of violence against LGBTIQ+ individuals. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Forsberg; Johanna Enkvist; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; sexual minorities; gender minorities; treatment; health care narratives; review; HBTQ; sexuella minoriteter; könsminoriteter; bemötande; sjukvårdsupplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av mötet med skolsköterskan : Hbtq-ungdomars erfarenheter och förväntningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elisabeth Cartaxo; Kornelia Hansson; [2017]
  Nyckelord :LGBTQ; sexuality; sexual preference; youths; school nurse; social support; interview study; qualitative content analysis; HBTQ; sexualitet; sexuell läggning; ungdomar; skolsköterska; socialt stöd; intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Upplevelsen av mötet med skolsköterskan – Hbtq-ungdomars erfarenheter och förväntningar Syfte: Att beskriva HBTQ-ungdomars erfarenheter av och förväntningar på skolsköterskans stöd i relation till deras sexualitet. Bakgrund: Forskning visar att skolsköterskan kan ha bristande kunskap samt negativa attityder gentemot sexuella minoriteter. LÄS MER

 4. 4. Religiositet och tolerans : En statistisk studie om vilken roll människors religiösa tro har för att motverka eller främja tolerans för invandrare och sexuella minoriteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Evelina Eriksson; [2016]
  Nyckelord :religion; secularization; sacralization; xenophobia; homophobia; tolerance; trust;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate whether religion has a positive or negative impact on tolerance towards people with different ethnic backgrounds and people with different sexual orientation, or if this is a product of other phenomena in society like general trust, left-right placement, gender and so on. The main intention is to explore if, and in that case to what extent, religious people in Europe tend to be more or less xenophobic or homophobic than their unreligious, or secularized, counterparts. LÄS MER

 5. 5. Att inkludera eller exludera : En kvantitativ studie om socionomstudenters förhållningssätt till specifik kompetens i mötet med HBTQ-klienter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lundberg Åsa; Anna Stenarv; [2015]
  Nyckelord :Bisexual; Cultural competence; Homosexual; LGBTQ; Queer; Social work; Social work students; Social work education; Specific knowledge; Transgender; Bisexuell; HBTQ; Homosexuell; Kulturell kompetens; Queer; Socialt arbete; Socionomstudenter; Socionomutbildningen; Specifik kunskap; Transperson;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine which approach future social workers have regarding specific competence in the meeting with lesbian, gay, bisexual, transgender and queer clients. Previous research shows that LGBTQ people have a low confidence towards social services, police and courts and say they face discrimination and degrading treatment to a greater extent than the heterosexual population. LÄS MER