Sökning: "strålbehandling process"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden strålbehandling process.

 1. 1. Sena gastrointestinala symtom efter strålbehandling mot cancer i bäckenområdet – en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av livskvalitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Gustafsson; Charlotte Nilsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Late gastrointestinal symptoms; radiotherapy; pelvic cancer; nursing; quality of life; person-centred care;

  Sammanfattning : Background: A large amount of the survivors of pelvic cancer have been treated with radiotherapy, a vital part of the cancer treatment, but often resulting in unwanted late side-effects. Studies have shown that late side-effects on the intestines later lead to late gastrointestinal symptoms such as loose stools, defecation urgency, flatulence, fecal leakage, abdominal pain, bloating and rectal bleeding. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nina Oher; [2016]
  Nyckelord :hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kronisk leukemi : Patienters erfarenheter av att leva med kronisk leukemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kimberly Dahlskog; Caroline Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kronisk leukemi;

  Sammanfattning : Bakgrund Leukemi är en form av cancer som drabbar benmärgen där blodet bildas. Leukemi delas in i två olika grupper, akut och kronisk. Kronisk leukemi har en långsam process och är svår att upptäcka men när sjukdomen väl är upptäckt finns det inga botemedel, endast lindring. LÄS MER

 4. 4. A Gauss-Newton Based Approach to Automatic Beam Commissioning

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Marcus Nordström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In computer assisted planning of radiation treatment and more specifically the software RayStation developed by RaySearch, certain kinds of model calibration problems arise. The process of solving these problems is called beam commissioning. LÄS MER

 5. 5. MRI only radiotherapy using synthetic CT images: Dosimetric accuracy and patient positioning strategies in an MRI only workflow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen; Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund

  Författare :Emilia Persson; [2015]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and purpose: Magnetic resonance imaging (MRI) only radiotherapy has, due to superior soft tissue contrast of MRI and the possible reduction of systematic uncertainties, grown into a promising technique. The purpose of this work is to investigate parts of an MRI only workflow with synthetic computed tomography (sCT) images generated from MRI. LÄS MER