Ett annorlunda möte - mötesindustrins omvandling i den nya ekonomin

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problem:Den nya ekonomins satsning på det framtida ”upplevelselandet Sverige” har påverkat mötesindustrin, som har fått högre krav på sig att allt oftare lansera nya mötesidéer. Mötesleverantörerna satsar idag på nyskapande och annorlunda mötesrum. Vi ser en motsättning i mötesleverantörernas satsning och kundernas uteblivna efterfrågan på det nya utbudet. Syfte: Vårt syfte är att undersöka på vilket sätt mötesleverantörers värdeerbjudande har influerats av den nya ekonomin. Metod: Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med mötesaktörer, samt på dokumentanalyser och observationer. Vidare utgår vi från litteratur och artiklar om den nya ekonomin, upplevelseindustrin samt produkt- och servicelivscykeln. Resultat: Den nya ekonomins ökade krav på effektivitet manifesteras i mötesleverantörernas värdeerbjudanden genom att tidsbesparing och effektivitet i arbetsprestationen lyfts fram som värden. De ökade kraven på innovationsrikedom har influerat mötesindustrin och kreativitet och det annorlunda har blivit värden i sig. Den nya ekonomins krav på såväl effektivitet som kreativitet har även resulterat i att flexibilitet blivit ett värde. Mötets materiella inramning signalerar framåtanda och är en del av mötesleverantörens varumärkesbyggande. Utvecklingen inom mtesindustrin kan förklaras med hjälp av den så kallade servicelivscykeln. Till följd av standardisering drivs mötesleverantörerna till att ständigt förnya och utvidga sina erbjudanden. Med en pushstrategi lanseras värdeutvidgningar, vilka kan delas in i tre olika grupper: e-ifiering, serviceifiering och upplevelsefiering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)