Sökning: "Älgjakt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Älgjakt.

 1. 1. Alces Alces : Ett materialundersökande designarbete med slaktrester från älg.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Victor Palmér Alge; [2017]
  Nyckelord :älg; älgjakt; pergament; hudlim; benlim; läder; läderpergament; möbeldesign; design; victor alge; konstfack;

  Sammanfattning : Varje år skjuts det ungefär 80 000 älgar i Sverige. Av en älgberäknas 55% av vikten som ätbart kött och 45% slängs.Jag tror att det skulle kunna gå att ta till vara på dessa såkallade rester på ett mer meningsfullt sätt.Det är en fråga om respekt. LÄS MER

 2. 2. Älgjakt ovan odlingsgränsen. Uppfattningar från samer och ortsbojägare. : En inventering av perspektiv på dubbelregistrerad älgjakt i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Henrik Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Kulturgeografi; Älgjakt; Dubbelregistrering; Markanvändning; Odlingsgräns; Samer; Ortsbojägare;

  Sammanfattning : The central aim of this thesis is to evaluate how the current system of moose hunting on the territory above the cultivation limit has affected the local hunters and members of the local Sami communities. This highlights the question of how the different sides in the study have the ability to influence the decisions that affect their actual landuse. LÄS MER

 3. 3. Järvhonors rörelsemönster kring lyplatsen under lyperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Tove-Mathilda Thomasdotter Myhr; [2015]
  Nyckelord :järv; rörelsemönster; lya; inventering;

  Sammanfattning : The wolverine is the world’s largest mustelids and is both a carnivore and a scavenger. In Sweden wolverines occur in the mountains and coniferous forests from the northern parts down to south-central Sweden. LÄS MER

 4. 4. Viktiga faktorer för bevarandet av järv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Antonia Skog Candemo; [2015]
  Nyckelord :järv; födosöksbeteende; lodjur; varg; rennäring; wolverine; foraging behavior; lynx; wolf; reindeer management;

  Sammanfattning : Järv är en av de viktigaste predatorerna på semidomesticerad ren i Sverige idag och bevarandet av järv innebär en konflikt med rennäringen. I den här litteraturstudien undersöks järvens födosöksbeteende och hur det påverkas av närvaron av varg och lodjur samt om konflikten mellan järven och rennäringen kan minskas. LÄS MER

 5. 5. Trots många om och män : kvinnor som jagar älg

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ylva Jonsson; [2014]
  Nyckelord :genus; älgjakt; normer;

  Sammanfattning : Kvinnor som jagar älg är en stadigt växande grupp i Sverige. Ändå är älgjakt fortfarande en aktivitet som utövas av en övervägande majoritet män. LÄS MER