Sökning: "åklagare objektivitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden åklagare objektivitet.

 1. 1. Åklagarens objektivitetsplikt - Fallet Thomas Quick utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Roth; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Objektivitetsplikt; Åklagare; Quick; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, the prosecutor's duty to act objectively has received special attention due to the case of Thomas Quick. During the 90’s, Quick confessed to over 30 murders, of which he was convicted for eight of them. However, all this changed in the year of 2008 when he took back his confessions. LÄS MER

 2. 2. Objektivitet, självständighet och Quickhet - En uppsats om förtroendet för åklagarrollen och åklagarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christofer Linder; [2016]
  Nyckelord :Objektivitetsplikt; Straffrätt; Åklagare; Åklagarprofession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag studerat hur förtroendet för åklagaren har påverkat åklagarrollen och åklagarprofessionen. Jag har i uppsatsen utgått ifrån ett utvecklingsperspektiv där jag dels har tittat på rättsutvecklingen i form av hur åklagaren har fått allt större befogenheter och behörighet och dels har tittat på hur åklagarprofessionen påverkats i form av legitimitet, auktoritet och autonomi. LÄS MER

 3. 3. Hur kunde det gå så fel? - en studie av hur domen i Appojaurefallet rämnade bara för att Quick tog tillbaka sitt erkännande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henry Johansson; [2013]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; quick; bergwall; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Thomas Quick, numera Sture Bergwall, har kallats Sveriges värste seriemördare. Nu krackelerar den bilden. Sedan Thomas Quick tog tillbaka sina erkännanden har han praktiskt blivit friad från samtliga åtta mord han blivit dömd för. LÄS MER

 4. 4. Efter ens tal ska ingen dömas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lars Halvardsson; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av de svåraste momenten för en domare är hur de ska värdera en muntlig utsaga. Vid sexualbrott är det vanligt förekommande att en utsaga är den största bevisningen, det är därför av största vikt att en utsaga värderas på ett objektivt och godtagbart sätt. LÄS MER

 5. 5. Summariska brottmålsförfaranden - om processekonomiska effektiviseringar och dess konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wik; [2006]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När den nya rättegångsbalken infördes i Sverige år 1948 stod principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration i fokus. Svensk processrätt övergav på så sätt det gamla inkvisitoriska förfarandet och anammade istället den ackusatoriska förfarandeprincipen, vilket innebär att det huvudsakliga ansvaret för utredningen faller på åklagaren. LÄS MER