Sökning: "Ad Hoc"

Visar resultat 16 - 20 av 356 uppsatser innehållade orden Ad Hoc.

 1. 16. The outsourcing process in an R&D context - A Case Study at GKN Aerospace and Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vladimir Adzic; Daniel Ridley; [2017-10-27]
  Nyckelord :IOCM; NPD; OBA; Opportunism; Outsourcing; R D; SD; Trust; Uncertainty;

  Sammanfattning : Purpose: According to several researchers, outsourcing of R&D activities is on the rise. The outsourcing process in an R&D context differs from other traditional types of outsourcing since it often takes the shape of a project based nature and is therefore generally limited both in time and product quantity (test products, prototypes). LÄS MER

 2. 17. Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgit Kirjonen; [2017-10-23]
  Nyckelord :arabiska; Ibn Hazm; Duvans Ring; poesi; objektiv översättningsbedömning; semantisk; kommunikativ och formell ekvivalens;

  Sammanfattning : Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. LÄS MER

 3. 18. Finding product-market fit, How do software start-ups approach product-market fit?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victor Göthensten; Axel Hellström; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Finding product-market fit.Background and problem: Software start-ups have a significant positive impact on the global economy, but most of the ventures fail within two years of being founded. The predominant cause of failure for start-ups is that they do not find product-market fit. LÄS MER

 4. 19. The Dual Nature of Harm - In Defence of the Disjunctive View -

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Folland; [2017-07-05]
  Nyckelord :harm; the nature of harm; comparative harm; non-comparative harm; the disjunctive view of harm; benefit; the non-identity problem; the no-difference view;

  Sammanfattning : Much of the debate about the nature of harm regard the standard comparative views and the alternative non-comparative views. The former claim that harm always involves a subject that is made worse off. The latter acknowledges a more absolute understanding of harm, as a subject thatis caused to be in a bad state. LÄS MER

 5. 20. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER