Sökning: "Aggregation"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet Aggregation.

 1. 1. Detection of Contaminants in Water Using Surface Enhanced Raman Spectroscopy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Freja Hansson; [2021]
  Nyckelord :Raman; Surface-enhanced Raman Spectroscopy; nanoparticles; contaminants; plasmonics;

  Sammanfattning : Due to deteriorating water quality and the world’s increasing demand for clean water, the need for cheap, easy and portable techniques to characterize and quantify pollutants in waters is urgent. Hence, surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) have gained considerable attention in this field. LÄS MER

 2. 2. ‘Väsentlig följd av avvikelse' som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Harn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. LÄS MER

 3. 3. Expression & affinity analysis of recombinant RX against pathogenic α-synuclein

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Isak Simon; [2021]
  Nyckelord :Parkinson’s disease; α-synuclein; ELISA; Biological drugs; Protein-based drugs;

  Sammanfattning : Background In the as of yet uncurable Parkinson´s disease aggregation of α-syn is an accelerator of pathogenesis. Oligomers of α-synuclein is considered to be neurotoxic hence blocking the endocytosis of aggregated α-syn is possibly a way of preventing pathogenesis. LÄS MER

 4. 4. One Stage Fine- Grained Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xing Zeng; [2021]
  Nyckelord :Finegrained Visual Classification; YOLO; Onestage classifier; Localization.; Finkornad visuell klassificering; YOLO; klassificering i ett steg; lokalisering.;

  Sammanfattning : Fine- grained Visual Classification (FGVC) is a rapidly growing field in image classification. However, it is a challenging task due to subcategories sharing subtle differences. LÄS MER

 5. 5. Adaptive Clay Formations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anton Johansson; Edurne Morales Zúñiga; [2021]
  Nyckelord :digital fabrication; clay; clay construction; earthen construction; construction robotics; path planning; mobile robotics; computational design; robotics; non-linear fabrication; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Rapid Clay Formations (RCF) is an ongoing research project investigating robotic aggregation of soft clay elements. This thesis presents our research into RCF construction on an architectural scale. It outlines our development of a fabrication process suitable for the construction of tall and slender structures made out of clay. LÄS MER