Sökning: "Alcoholic"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Alcoholic.

 1. 1. The effect of an increased excise tax on alcohol consumption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Celina Hua; Sarah Pramle; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In September 2020, the Swedish government announced the ambition to further raise the tax on alcohol and tobacco products. The new policy, planned to be enacted in January 2023, aims to adjust for inflationary measures while promoting public health and increasing government revenue. LÄS MER

 2. 2. Egtvedflickans bärmölska : Om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Heed; [2021]
  Nyckelord :Boiling stones; nordic grog; Egtved; relational analogy; paramorphic model; ancient beer; ancient brewing techniques; mead; braggot; mixed fermented beverages; bronze age Denmark; south Scandinavia; Chaine Operatoire; Bronsålder; öl; mjöd; mölska; fermenterade blanddrycker; Egtved; Egtvedflickan; koksten; chaine operatoire; operationella kedjor; relationella analogier; paramorfisk modell; bärmölska; bryggprocesser; ölbryggning; fermentering;

  Sammanfattning : Egtvedflickans bärmölska – om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder. The Braggot of the Egtved Girl- the brewing process of Early Bronze Age mixed fermented beverages in South Scandinavia. LÄS MER

 3. 3. Borde Bolaget Bättra Babblet? : En visuell retorikanalys av Systembolagets CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elmer Lopez Lidström; Emil Lönefelt; [2021]
  Nyckelord :CSR; Retorik; Systembolaget; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Företag engagerar sig allt mer i marknadsföring som belyser deras samhällsåtgärder, vilket går under benämningen Corporate social responsibility [CSR]. Ett företag som applicerar CSR i sin kommunikation är Systembolaget. Systembolaget är ett monopoliserat företag som på uppdrag av svenska staten säljer alkoholhaltiga drycker. LÄS MER

 4. 4. A framework for generating loyalty in the alcohol industry: a case study of Heineken and Budweiser

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Moane; Vladislav Galkin; Alessandro Solmi; [2020]
  Nyckelord :Brand loyalty; brand awareness; brand personality; physical attributes; perceived quality; alcohol industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is trying to understand which elements are essential to obtain loyalty in the alcoholic beverage industry and how companies can focus their branding efforts on these drivers of loyalty. Methodology: A literature review is conducted to identify the key drivers which can influence brand loyalty. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesutvidgning i gråzon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Niklas Larsson; Gleb Sobolev; [2020]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärkeskommunikation; Varumärkesutvidgning; företagsidentitet; Alibi marketing; alternativa marknadsföringsstrategier; marknadsföring reglerad marknad; alkohollagen; Norrlands Guld; Falcon; Mariestad; alkoholfritt; öl.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka uppkomsten av fenomenet alkoholfri reklam. Bakgrunden visar på att stora varumärken satsar stora summor på sin alkoholfria marknadsföring men statistiken visar på att försäljningen av de alkoholfria alternativen inte motsvarar investeringarna. LÄS MER