Sökning: "miljöanpassad offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden miljöanpassad offentlig upphandling.

 1. 1. Miljökrav i upphandling av kollektivtrafik med buss

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Blomberg Max; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; miljökrav; offentlig upphandling; utsläpp;

  Sammanfattning : Att ställa miljökrav i kollektivtrafikupphandling av buss är idag en naturlig del av offentlig upphandling. Miljökrav kan beaktas på olika sätt, men förekommer framför allt i upphandlingsdokumentet genom krav på tekniska specifikationer eller vid fullgörande av kontrakt, men även som tilldelningskriterium vid tilldelning av kontrakt. LÄS MER

 2. 2. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER

 3. 3. Miljöanpassad offentlig upphandling - En analyserande studie av tre mindre kommuner i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Matilda Frigård; [2017-02-28]
  Nyckelord :miljöanpassad offentlig upphandling; miljökrav;

  Sammanfattning : Följande studie är en kandidatuppsats skriven vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Ämnet för uppsatsen är miljöanpassad offentlig upphandling och genom dokumentstudie och kvalitativa intervjuer av tre kommuner i södra Sverige undersöks det praktiska arbetet med att ställa miljökrav inom offentliga upphandlingar. LÄS MER

 4. 4. Grön offentlig entreprenadupphandling - I EU, Sverige och Lunds kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Isabella Normark; [2016]
  Nyckelord :Green public procurement; building sector; environmental impact; EU-legislation; Lund.; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a master’s thesis about green public procurement (GPP) in the construction sector, based on a legal dogmathic study and a case study. The legal dogmathic part focused on both EU-legislation and on Swedish legislation. The case study was performed on the municipal of Lund to understand how a small authority works with GPP. LÄS MER

 5. 5. Miljöhänsyn vid tilldelning av kontrakt i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Gullstrand; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Offentlig upphandling; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public procurement is a sector that turns over huge amounts of money. In 2012 this sector was valued at 625 billion SEK in Sweden. At EU level the scale of public procurement has been noticed by the EU-commission as something that can be used to create a more sustainable Europe. LÄS MER