Sökning: "Alexander Avander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Avander.

 1. 1. Batch size policy : A case study of the production site in Hillerstorp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Avander; Erik Robertsson; [2011]
  Nyckelord :Batch size; batch size costs; cross functional; inventory control; lean management; production flow; supply chain integration; transportation costs; value stream mapping;

  Sammanfattning : Abstrakt Examensarbete. Civilekonomprogrammet, Logistik, Linnéuniversitetet, 4FE05E, Våren 2011. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning av reservdelar : En studie av industriföretag i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Avander; Erik Robertsson; Johannes Muller; Emil Hallgren; [2010]
  Nyckelord :reservdelar; lagerstyrning; industriföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, VT 2010 Handledare: Helena Forslund Examinator:Petra Andersson Nyckelord: spareparts, logistics, inventory managements, forecast, information flow, communication och warehouse Titel: Lagerstyrning av reservdelar: En studie av industriföretag i Småland Bakgrund: Eftermarknadens storlek har vuxit parallellt dess betydelse för företag. Detta talar för att lagerstyrningen av reservdelar blir allt viktigare för den totala prestationen i företag, speciellt med hänsyn till dagens konkurrenssituation. LÄS MER