Sökning: "Alexander Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Alexander Wallin.

 1. 1. Varför är investeringsviljan så låg förinstitutionella investerare i onoterade fastighetsinvesteringar med en crowdfunding-modell?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Lorenius; Marcus Wallin; [2017]
  Nyckelord :Crowdfunding; unlisted real estate investments; institutional investors; Crowdfunding; onoterade fastighetsinvesteringar; institutionella investerare;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden har tagit fart de senaste åren. Den gynnsamma marknaden har lockat allt fler nya aktörer till fastighetsbranschen. Detta ger upphov till nya finansieringsalternativ så som crowdfunding. Idag är det främst privatpersoner som investerar i fastighetsprojekt med crowdfunding-modeller. LÄS MER

 2. 2. Creating a coreference solver for Swedish and German using distant supervision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Wallin; [2017]
  Nyckelord :coreference resolution; distance supervision; machine-learning; multilin- gual; Swedish; German; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is said that coreference is difficult to explain, but easy to comprehend; everyoneknows coreference, they just don’t know that they do. We trained a computer toknow it too! Coreference resolution is the identification of phrases that refer to the same entity in a text. LÄS MER

 3. 3. Ogiltighet av vilseledande avtal - Med fokus på fakturabedrägerier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Wallin; [2016]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; bluffaktura; fakturabedrägeri; vilseledande; ogiltighet; avtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to display Swedish law in regards to fake invoices and how these contracts under misleading agreements can be voided. The amount of police reports regarding fake invoices have increased significantly during the last ten years, one should also consider the big number of hidden statistics. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten till föreläggande mot Internetleve-rantörer enligt 53 b § URL : – Under vilka omständigheter kan en Internetleverantör åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexander Wallin; Daniel Brynolf; [2016]
  Nyckelord :53 b §; 53 b § URL; 53 b § upphovsrättslagen; blockering; internetleverantörer; Infosoc; artikel 8.3; upphovsrätt; immaterialrättsintrång; TPB; the pirate bay; Swefilmer; Blockeringsmålet; Bredbandsbolaget; B2 Bredband;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds dels om en Internetleverantör har ett medverkansansvar enligt BrB, när den i sin roll som mellanhand, via tjänsten Internetuppkoppling ger sina kunder tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång enligt gällande rätt, och dels huruvida det svenska rättsläget är förenligt med de direktiv som har utfärdats av EU på området. I uppsatsen undersöks möjligheten till vitesförbud enligt 53 b § URL, i förhållande till lagstift-ning, förarbeten och EU-direktiv. LÄS MER

 5. 5. Initial Respons i OS X miljö : Live-forensik riktat mot OS X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Alexander Eriksson; Alexander Hvidt-Andersén; Claes Wallin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER