Sökning: "Alice Fagerberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alice Fagerberg.

 1. 1. All inclusive : Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alice Fagerberg; Molly Wiström; [2019]
  Nyckelord :Universell utformning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Synsvaghet; Livsmedelsförpackningar; Universella designprinciper;

  Sammanfattning : I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. LÄS MER

 2. 2. Sorgen gestaltad : Om den svenska gravskulpturens konstnärer och beställare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Berit Linden; [2018]
  Nyckelord :Tomb sculpture; gender; commissioners; Gravskulptur; genus; beställare;

  Sammanfattning : This study Shaped grief. On Swedish Tomb Sculpture’s Artists and Commissioners begins by contextualizing the field in question, the field of the tomb sculpture and the tomb sculptor, the burial sites and representations of death, the sculpture of that period, and especially the iconography of the sepulcher art, and the situation of the female sculptors. LÄS MER