Sökning: "fair use"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden fair use.

 1. 1. Vad speglar diskonteringsräntan - En kvantitativ studie av börsnoterade skogsbolag med biologiska tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Svensson; John Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether listed forest companies use the discount rateand thus the valuation of their biological assets as a tool to manage profit. Why this is of interestis because biological assets are valued at fair value, which means that the actual value of the assetmust be calculated. LÄS MER

 2. 2. Ohållbar retur leder till fair use-klausul Förändra konsumentattityder till ett hållbart returbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Larsson; Jennifer Czerapowicz; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Emissions Trading for Waste Incineration Plants with Energy Recovery in Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Ellen Philipsson; [2020]
  Nyckelord :Energy recovery; emissions trading; waste management; sustainability; EU ETS;

  Sammanfattning : Emission trading is a tool for achieving the European commitment to reduce greenhouse gas emissions. The aim is to create an effective European emissions trading market with the least possible negative impact on economic development and employment within the Union. LÄS MER

 4. 4. K-regelverk i svenska bostadsrättsföreningar : En kvalitativ studie om valet av regelverk i en årsredovisning ger en rättvisande bild av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bahjat Pendro; Veronica Öqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar valet av regelverk i en årsredovisning den rättvisande bilden av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi?  Syfte: Syftet med studien är att undersöka skillnaderna mellan K2 och K3, och om något regelverk bidrar till en årsredovisning som ger en mer rättvisande bild av en bostadsrättsförening. Metod: Studien använder en kvalitativ metod, baserad på primärdata från sju intervjuer från revisorer och redovisningsekonomer. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isak Ståhle; [2020]
  Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER