Sökning: "Förpackningsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Förpackningsdesign.

 1. 1. All inclusive : Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alice Fagerberg; Molly Wiström; [2019]
  Nyckelord :Universell utformning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Synsvaghet; Livsmedelsförpackningar; Universella designprinciper;

  Sammanfattning : I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. LÄS MER

 2. 2. Når det goda budskapet fram till oss? : En studie om Libresses budskap och hur det uppfattas ur ett förpackningskommunikativt perspektiv.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hannah Bärlin; Josefine Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Budskap; marknadskommunikation; förpackningsdesign; visuellt uttryck.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl Libresse kommunicerar sitt budskap i förhållande till hur det uppfattas av konsumenten, detta ur förpackningsdesignens perspektiv.   Genom att vi gjorde en semiotisk innehållsanalys på fyra av Libresses förpackningar undersökte vi Libresses visuella uttryck och fick en grund att luta oss mot i vår studie. LÄS MER

 3. 3. EKO-förpackningar : En diskurs- och visuell analys av hållbarhetsstereotyper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :linnea lindell; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; förpackningsdesign; grafisk design; representation; stereotyper; diskurs;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har syftet att undersöka diskurser och designstereotyper inom hållbarhetsdesign på ekologiska livsmedelsförpackningar. Undersökningen görs via en visuell och diskursanalys som granskar ett begränsat urval av produkter. LÄS MER

 4. 4. Var är mensen? En kvalitativ analys om hur designval formger menstruation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cornelia Bech; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Förpackningsdesign; Genus; Menskopp; Menstruation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur menstruation visuellt framställs genom fyra förpackningar till menskoppar. Undersökningen sker genom en visuell analys där de meningsbärande visuella attributen i förpackningarna identifieras. LÄS MER

 5. 5. Förpackning och förpackningsavfall : Vem bär ansvar i en tänkt försörjningskedja för en plastförpackning för livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Petersson; Michelle Johansson; [2018]
  Nyckelord :förpackning; hållbar förpackning; livsmedelsförpackning; producentansvar; avfallstrappan; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : An increased use of packaging has contributed to an increase of packaging waste. The purpose of this study is to identify how different organizations and consumer in a conceived supply chain affect waste disposal of packaging, how organizations and consumer can act and what obstacles and opportunities they encounter to contribute to a more environmentally friendly food packaging. LÄS MER