Sökning: "Alternative Marine Power"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Alternative Marine Power.

 1. 1. Dimensionering & simulering av ett PV-system för en eldriven båt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Tobias Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :solar energy; irradiance; photovoltaics; off-grid systems; marine applications; solenergi; instrålning; fotovoltaik; off-grid-system; marina applikationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet som presenteras i denna rapport är ett delprojekt utfört i samarbete med Glava Energy Center och redovisar framtagningen av ett PV-system för den eldrivna båten Bowter. I rapporten utfördes en energianalys där solinstrålning i olika plan studerades och analyserades. LÄS MER

 2. 2. Telescopic Tower Facilitating Installation of ≥12 MW Offshore Wind Turbines

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Installation of Offshore Wind Turbines; Telescopic Tower; Pin and Hole Jacking System; Friction Connection; Installation av vindkraftverk till havs; teleskopisk torn; hydraulisk jacksystem; friktionskoppling;

  Sammanfattning : The trend of offshore wind power is bigger and bigger wind turbines. Turbines are now becoming so big that existing installation vessels no longer are feasible and new bigger installation vessels are needed. LÄS MER

 3. 3. Alternative fuels for shipping : Feasibility study in Singapore

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Foscoli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work was performed as a collaboration between the University of Cambridge and the Royal Institute of Technology and was initially intended to be performed as a 5-months internship at the CREATE Centre of Singapore. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, it could only be done remotely. LÄS MER

 4. 4. Energy analysis and cost estimation of a potential On-shore Power Supply system in the Port of Gävle

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Juan Gutierrez Saenz; [2019]
  Nyckelord :On shore Power Supply; Alternative Marine Power; High Voltage Shore Connection; Shore side Power; Ship’s emissions; Marine fuel;

  Sammanfattning : The Port of Gävle is one of the most important harbours in Sweden as far as size and freight capacity is concerned. Marine traffic is increasing greatly, thus environmental pollution as well as noise and vibrations are of major concern in port cities. LÄS MER

 5. 5. Tidal park within offshore wind parks : An analysis for the potential use of tidal kites within the Aberdeen offshore wind farm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Christina Merkai; [2018]
  Nyckelord :tidal energy; tidal kites; offshore wind power;

  Sammanfattning : Offshore wind has proved to be one of the most reliable and clean energy sources over the last few years. The industry has experienced a significant growth, with an increase of 101% only in 2017 compared to 2016. LÄS MER