Sökning: "Amanda Trolin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Trolin.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Myxomavirus hos kaniner : interaktion med immunsystemet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Trolin; [2017]
  Nyckelord :myxomavirus; myxomatos; kanin; immunsystem;

  Sammanfattning : Myxomaviruset är ett poxvirus, vars genom utgörs av ett dubbelsträngat DNA och replikation sker i cytoplasman hos infekterade celler. Viruset infekterar framför allt kaniner, men det finns indikationer på att även celler från andra arter kan infekteras in vitro. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande flyktingbarn : Upplevelser av att bo på ett gruppboende och att flytta därifrån

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Trolin; Amanda Forsberg; [2013]
  Nyckelord :ensamkommande; gruppboende; etablering; stöd; förberedelser; ungdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the unaccompanied children's experiences of the support offered at group homes intended for this group. The purpose is also to find out if they feel like the stay at the group home has prepared them for an independent life. LÄS MER