Sökning: "Andreas Frank"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Andreas Frank.

 1. 1. ”Meditation är inte bara en dans på rosor” Oväntade, utmanande och svåra upplevelser kopplade till meditation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andreas Frank; [2019-03-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur icke-religiösa utövare av mindfulness-relaterad meditation beskriver oväntade, utmanande och svåra meditationsupplevelser. Sju semistruktureradeintervjuer genomfördes och analyserades med induktiv tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens följder för dagligvaruhandel : Implementering av e-handel inom ICA-koncernen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mia Frank; Andreas Kloo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Icke-odlingsbara bakterier : är det framtiden för antibiotikautvecklingen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Andreas Frank; [2016]
  Nyckelord :antibiotikautveckling; antibiotikaresistens; isolation chip; iChip; teixobactin; antibiotic development; antibiotic resistance;

  Sammanfattning : Ända sedan genombrottet för antibiotika i början av 1940-talet, har resistensutveckling varit känd och redan 1945 varnades allmänheten, genom Alexander Fleming, för vad som skulle kunna hända. Trots detta har problemen ökat lavinartat dels till följd av oförsiktig användning och otydliga riktlinjer, och dels som en konsekvens av allt färre nya antibiotika på marknaden. LÄS MER

 4. 4. A Risk Assessment of Common Material Groups with Regards to their Content of Conflict Metals

  Kandidat-uppsats, ; ; ; ; ;

  Författare :Andreas Röckert; Holmberg Anders; Axel Nyberg; Jakob Holm Ovrén; Rebecka Lindberg; Viktor Djurberg; [2015]
  Nyckelord :Conflict minerals; Conflict metals; 3TG; Dodd-Frank Act section 1502; manual; functional amount; tin; Sn; tantalum; Ta; Tungsten; W; Gold; Au;

  Sammanfattning : Trade involving tantalum, tin, tungsten and gold, summarized as "3TG", has during the last 15 years, contributed to the armed conflict in the Democratic republic of the Congo (DRC) and surrounding countries. These metals are also referred to as conflict metals or as conflict minerals. LÄS MER

 5. 5. CEEQUAL i Sverige : En utvärdering av ett hållbarhetsklassningssystem

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Frank; Mikael Hederby; [2013]
  Nyckelord :sustainability; environment; sustainability assessment; CEEQUAL; Swedish Transport Administration; environmental awareness; sustainability in civil engineering; hållbarhet; miljö; hållbarhetsklassning; CEEQUAL; Trafikverket; miljösystem; hållbarhet i anläggningsbranschen;

  Sammanfattning : CEEQUAL är ett brittiskt hållbarhetsklassningssystem utvecklat för anläggningsbranschen. CEEQUAL bedömer och ger utmärkelser till infrastruktur- och anläggningsprojekt som hanterat miljö- och hållbarhetsfrågor över lagstadgade krav. LÄS MER