Sökning: "le guin"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden le guin.

 1. 1. #earth#enviroment#posthuman#sciencefiction#ecocriticism : eller, en ekokritisk läsning av science fiction-litteratur samt ett försök att sammanföra samtida klimatdiskussioner med framtidsgestaltningar av människan och hennes omvärld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Science fiction; ekokritik; posthumanism; Dune; The Left Hand of Darkness; Dawn; skönlitteratur; framtid; ekologi; klimatförändring;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en kvalitativ närläsning av utvalda passager i science fiction-verken Dune - Frank Herbert (1965), The Left Hand of Darkness - Ursula K. Le Guin (1969) och Dawn - Octavia E. Butler (1987). Materialet analyseras utifrån ett ekokritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. A Worm in an Apple : An analysis of hegemonic masculinity, personal responsibility and the nature of the Shadow in Ursula K. Le Guin’s A Wizard of Earthsea

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Gwendolyn Maddy Hansson; [2022]
  Nyckelord :A Wizard of Earthsea; Ursula K. Le Guin; genre deconstruction; masculinity; hegemonic masculinity; personal responsibility; school culture; boy problem; fantasy literature; upper-secondary school; secondary school; English as a Foreign;

  Sammanfattning : In this paper, Ursula K Le Guin’s 1968 fantasy novel, A Wizard of Earthsea will be investigated in two ways. First, through a thematic analysis of the primary antagonist through a deconstructive close-reading technique. Second, through a pedagogic analysis of the depiction of hegemonic masculinity in the novel. LÄS MER

 3. 3. Triptych of ruderal architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :nonhuman actors; ownership; property; artistic research; speculative fabulation; science fiction; ruin; ruderal; deterritorialization; reterritorialization; haraway; bennet; stengers; le guin;

  Sammanfattning : The Ruderal Triptych is a narrative, fictional, artistic, research project. It centers itself on questions of ownership as a legal and physical machinery, that works within global extractive economies. I want to question what we are really producing when we produce architecture. LÄS MER

 4. 4. Is it queer enough? : Anti-normativity in Young Adult Literature: Acomparison between Carve the Mark, The Left Hand ofDarkness, and The Giver

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Strandberg; [2021]
  Nyckelord :queer theory; gender performativity; Roth; anti-normativity; heteronormativity;

  Sammanfattning : This essay explores how anti-normativity is achieved in Veronica Roth's novel Carve the Mark and uses Lois Lowry's The Giver and Ursula K Le Guin's The Left Hand of Darkness as points of comparison. It examines if Roth, Lowry, and Le Guin follow through with creating characters that are more than superficially queer by destabilizing gender and traditional attitudes towards identity markers. LÄS MER

 5. 5. Gardens of Compost

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Anton Lindström; [2020]
  Nyckelord :anthropocene; storytelling; deleuze; haraway; critical; theory; environmentalism; rhizome; SF; string figures; care; painting; feminism; dystopia; apocalypse;

  Sammanfattning : An interrogation of architecture's prevailing myths, and a practice for how to live and die well as an architect in the Anthropocene epoch.  It is an effort to combine joyful representation and speculation (because architecture is both too serious and not nearly serious enough), with philosophy, for still possible pasts, presents and futures. LÄS MER